Les Polítiques de Certificació (CP) estableixen les normes específiques a cada tipus de certificat emès per HEALTHSIGN. Les CPs estan dirigides especialment a totes aquelles persones que confïin en els certificats emesos per HEALTHSIGN.

La Declaració de Pràctiques de Certificació (CPS) estableix les normes i condicions generals dels serveis de certificació que presta HEALTHSIGN. Aquesta CPS està dirigida i serà d'aplicació a les Autoritats de Certificació i de Registre de HEALTHSIGN i a totes aquelles persones físiques o jurídiques, sol·licitants, suscriptors, representat o, en general, tercers que confïin en els certificats emesos per HEALTHSIGN.

 

(clic per a llegir on-line // ALT+clic per a descarregar al disc dur)