Els col•legis de metges de Girona, Lleida i Tarragona i els de diplomats d’infermeria de Girona i Tarragona formalitzen a Ginebra la seva capacitat per emetre signatura electrònica professional als seus col•legiats. Així, doncs, es converteixen en els primers i únics col•legis professionals de l’àmbit sanitari que poden actuar com a Autoritat de Certificació davant dels seus col•legiats, dins un projecte multidisciplinari en l’àmbit de la salut.
Durant els dies 26 i 27 d’abril, els presidents dels col•legis de metges de Girona, Lleida (representat per la seva vicepresidenta) i Tarragona, així com les presidentes dels col•legis de diplomats d’infermeria de Girona i Tarragona, han viatjat a Ginebra (Suïssa) amb la finalitat de representar a les seves institucions en l’acte de “creació i lliurament de claus” per tal de convertir els respectius col•legis professionals en Autoritats de Certificació amb capacitat per a emetre signatura electrònica professional als seus col•legiats.
Aquest acte s’inclou dins el projecte “HEALTHSIGN”, iniciat pel Col•legi Oficial de Metges de Girona (COMG), i es va començar amb la constitució de la societat Healthsign S.L., de la qual formen part els col•legis sanitaris de metges i d’infermeria de Tarragona i el Col•legi de Metges de Lleida.
En l’acte de Ginebra es va crear també el certificat arrel de Healthsign S.L., que és l’encarregat de suportar els certificats dels col•legis professionals, i va estar representat per la seva presidenta, Sra. Carme Puigvert (presidenta del Col•legi de Diplomats d’Infermeria de Girona), i pel seu conseller delegat, Sr. Lluís-M. Barnés (gerent del Col•legi Oficial de Metges de Girona).
Amb aquesta celebració, els respectius col•legis professionals estan en disposició d’emetre certificats digitals als seus col•legiats i, així, reconèixer-los per a la seva activitat en la xarxa i poder participar en projectes com la recepta electrònica i la història clínica compartida.
Aquest projecte compta amb el suport i assessorament de Wisekey, la primera empresa europea dedicada a la seguretat i identificació en entorns digitals i soci tecnològic de Microsoft i HP, entre d’altres. El projecte Healthsign preveu que d’altres col•legis professionals sanitaris s’incorporin ben aviat a aquesta iniciativa.