català castellano english

AVIS IMPORTANT

HEALTHSIGN COMUNICA QUE EN DATA 31 DE MARÇ DE 2015 CESSARÀ EN LA SEVA ACTIVITAT DE PRESTADOR DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ DIGITAL, I QUE EN L’ESMENTADA DATA PROCEDIRÀ A L’EXTINCIÓ DELS CERTIFICATS DIGITALS QUE ESTIGUESSIN VIGENTS

AVISO IMPORTANTE

HEALTHSIGN COMUNICA QUE A 31 DE MARZO DE 2015 CESARÁ SU ACTIVIDAD COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL, Y QUE A ESA FECHA PROCEDERÁ A LA EXTINCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES QUE ESTUVIERAN VIGENTES

Descarregar carta / Descargar carta